Tlumivky

Tlumivky představují induktivní odpor, dají se přizpůsobit prakticky všem požadavkům a mají tomu odpovídající široké pole použití. Při následném dostatečném zchlazení je možno tlumivky krátkodobě vysoce přetížit. Při použití jako omezovače proudu je třeba pečlivě dimenzovat ochranu před přetížením a krátkým spojením, neboť tlumivky například tak silně omezují zkratové proudy, že rychlospouště krátkého spojení nereagují. Termokontakt s následným vypnutím integrovaný do tlumivky představuje ochranné opatření proti přetížení. Tlumivky produkují výrazná rozptylová pole. Při instalaci je proto třeba dbát na to, aby tato rozptylová pole jednak nebyla přemostěna a na druhé straně aby nedošlo k zahřívání sousedních konstrukčních částí. Tlumivky jsou zpravidla označeny podle svého použití, viz níže.

Vyhlazovací tlumivky snižují zvlnění proudu vznikající po stejnosměrných obvodech, pracují jako magnetické akumulátory energie.

Komutační tlumivky omezují u usměrňovačů zkratové proudy vzniklé při přechodu proudu mezi polovodiči. Velikost komutačních tlumivek je určena těmito veličinami:

  • Jmenovité napětí ve V
  • Zkratové napětí v % jmenovitého napětí
  • Jmenovitý proud v A

Spouštěcí tlumivky omezují spínací proud elektromotorů a jsou dimenzovány na krátkodobý provoz. Pro vícestupňové spouštění jsou určeny odbočky. Velikost spouštěcích tlumivek se určuje podle výkonu motoru v kW.

Vyrábíme i tlumivky pro jiná použití jako:

  • Síťové tlumivky
  • Filtrační tlumivky
  • Vysoce stabilní tlumivky atd.

Dále nabízíme tlumivky jiných konstrukcí, jako vzduchové tlumivky či s toroidním jádrem.

Kontakt
ELZAT spol. s r. o.
GPS: 49°35'43.735"N, 13°52'26.217"E
 
ELZAT spol. s r. o.
Bezděkovská 760
262 42 Rožmitál p.Třemšínem
Česká republika

(T): +420 318 665161
(F): +420 318 665661
(E): elzat@elzat.cz
Najděte nás na mapě